Έκδοση: 2.3.11

Το Workplace Pure είναι η νέα πλατφόρμα on-demand για πιο έξυπνες εταιρικές διαδικασίες από την Konica Minolta.

Οι πολύπλευρες υπηρεσίες του Workplace Pure έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με χρήστες και επαγγελματίες στον κλάδο της πληροφορικής με στόχο την επιτάχυνση του χειρισμού καθημερινών καθηκόντων και την εξοικονόμηση χρόνου για τις βασικές δραστηριότητές σας.

Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατ' απαίτηση – επειδή, με το Workplace Pure, πρέπει να πληρώσετε μόνο ό,τι πραγματικά χρησιμοποιείτε!